Sản phẩm

Băng mắt trong điều trị vàng da
Giá: Liên hệ

Máy đo SPO2 cầm tay MySign®S
Giá: Liên hệ

Máy đo SPO2 cầm tay M700
Giá: Liên hệ

MÁY ĐO SPO2 CẦM TAY M800
Giá: Liên hệ

CHỈ PHẪU THUẬT B.BRAUN DAFILON BLUE
Giá: Liên hệ

CHỈ PHẪU THUẬT B.BRAUN MONOSYN VIOLET
Giá: Liên hệ

Máy kích thích thần kinh STIMUPLEX  HNS12
Giá: Liên hệ

Bơm tiêm điện PCA
Giá: Liên hệ

Máy truyền dịch Infusomat® P
Giá: Liên hệ

Bơm tiêm điện Perfusor Compact
Giá: Liên hệ

Máy bơm tiêm điện Perfusor Compact S
Giá: Liên hệ

Nhãn chỉ thị
Giá: Liên hệ

Kẹp niêm phong cho hộp dụng cụ
Giá: Liên hệ

Clip mạch máu cỡ trung bình lớn
Giá: Liên hệ

Clip mạch máu cỡ trung bình
Giá: Liên hệ

Clip mạch máu 2 thì titan cỡ nhỏ
Giá: Liên hệ