Vật Tư Tiêu Hao

Băng mắt trong điều trị vàng da
Giá: Liên hệ

Nhãn chỉ thị
Giá: Liên hệ

Kẹp niêm phong cho hộp dụng cụ
Giá: Liên hệ

Clip mạch máu cỡ trung bình lớn
Giá: Liên hệ

Clip mạch máu cỡ trung bình
Giá: Liên hệ

Clip mạch máu 2 thì titan cỡ nhỏ
Giá: Liên hệ

Clip mạch máu cỡ lớn
Giá: Liên hệ

Mũi cắt sọ não
Giá: Liên hệ

Kẹp sọ Raney
Giá: Liên hệ

Kẹp gắn sọ
Giá: Liên hệ

Lưỡi dao bào da dùng cho dao WAGNER
Giá: Liên hệ

Dung dịch chống mờ ống kính nội soi
Giá: Liên hệ

Lưỡi dao bào da dùng với cán Watson
Giá: Liên hệ