Vật tư tiêu hao khác

Nhãn chỉ thị
Giá: Liên hệ

Kẹp niêm phong cho hộp dụng cụ
Giá: Liên hệ

Clip mạch máu cỡ trung bình lớn
Giá: Liên hệ

Clip mạch máu cỡ trung bình
Giá: Liên hệ

Clip mạch máu 2 thì titan cỡ nhỏ
Giá: Liên hệ

Clip mạch máu cỡ lớn
Giá: Liên hệ

Mũi cắt sọ não
Giá: Liên hệ

Kẹp sọ Raney
Giá: Liên hệ

Kẹp gắn sọ
Giá: Liên hệ

Cây dẫn dây cưa sọ não De Martel
Giá: Liên hệ

Cán dao lấy da Watson
Giá: Liên hệ